Midtjysk Sejlerskole startede i 2015, og er en  skole for den uøvede og let øvede fritidssejler.

Formålet med skolen er at uddanne sejlere, så de kan begå sig på vandet og i havnen uden fare for sig selv og andre.

Midtjysk Sejlerskole tilbyder lige nu Duelighedskursus for Fritidssejlere, men vil også udbyde andre maritime kurser.

Carsten Wickstrøm 
E-mail: carsten@midtsejl.dk