Duelighedskursus

GÅ PÅ DUELIGHEDSKURSUS HOS MIDTJYSK SEJLERSKOLE

Duelighedskursus  hos Midtjysk Sejlerskole er en skole for den uøvede og let øvede fritidssejler der ønsker et duelighedskursus.

Formålet med skolen er at uddanne sejlere, så de kan begå sig på vandet og i havnen uden fare for sig selv og andre.

Midtjysk Sejlerskole tilbyder lige nu Duelighedskursus for Fritidssejlere, men vil også udbyde andre maritime kurser.

Vi benytter både klasseundervisning, enkeltmandsoplæring og internettet til at skabe en dynamisk proces, hvor kursisterne ved hjælp af et hav af opgaver og praktiske opgaver vil blive i stand til at bestå prøven til Duelighedsbeviset.

DUELIGHEDSBEVIS

Hvis du lige har fået båd, eller tænker på at købe en, bør du overveje at tage duelighedsbeviset.

I Danmark er det ikke et lovkrav, hvis båden er mindre end 15 meter, men hvis du agter at sejle i Tyskland, eller ønsker at leje en båd herhjemme eller i udlandet, er Duelighedsbeviset et krav.

Midtjysk Sejlerskole ser duelighedskurset som det vigtigste kursus.

Efter kurset vil du være i stand til at bestå både den teoretiske og den praktiske del af duelighedsprøven.

læs mere om duelighedsbevis

HVAD KRÆVES DER

Det kræver ingen forkundskaber at gennemføre duelighedskurset, men det er bestemt en fordel, hvis du har sejlet før, og kender bare en smule til sejlads.

På kurset vil du møde Carsten Wickstrøm og Jørn Theil, begge med stor undervisningserfaring.

Hvis du er interesseret, skal du sende en mail til : carsten@midtsejl.dk

HVOR/HVORNÅR

Kurset vil blive afholdt hver torsdag fra 18.30 til 21.15 i Virksunds Sejlklubs lokaler,  fra januar til april-maj 2023.

HVORDAN

Midtjysk Sejlskole bruger duelighedsbogen, til undervisning. Derudover kan du  via skolens hjemmeside se videoer, PowerPoint og mange quizzer.

Den teoretiske undervisning omfatter følgende hovedemner:

  • Søvejsregler
  • Navigation
  • Søsikkerhed
  • Forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer
  • Beskyttelse af havmiljøet

Den teoretiske undervisning alene kan ikke  gøre jer til gode sejlere.

Derfor bruger vi mange praktiske eksempler i opgaverne, og der vil hver kursusaften være praktiske opgaver, der relaterer sig til livet ombord.

PRAKTISK PRØVE

Når du har bestået den teoretiske prøve, er tiden inde til den praktiske undervisning.

Midtjysk Sejlerskole bruger Virksund Sejlklub som samarbejdspartner.

Hvis du har et speedbådkørekort skal du ikke op til praktisk prøve.

HVAD KOSTER DET?

Den teoretiske del koster 1.600 kr.  + materialer

Fuld materiale pris er ca. 1.300 kr. Hvis i er par, kan noget af materialet undværes.

Der kommer et gebyr til censor og eksamen på typisk 200-400 kr.

SPAR PÅ FORSIKRINGEN

De fleste forsikringsselskaber, der forsikrer lystbåde, giver en rabat på 10% af præmien når du kan fremvise dit duelighedsbevis.

Du kan tjekke dit eget forsikringsselskab om de giver rabat til dygtige sejlere med duelighedsbevis.

Og husk – skal du leje en båd eller sejle i f.eks. Tyskland – er Duelighedsbeviset et krav.

Send os en mail hvis du er interesseret:  info@midtsejl.dk

Duelighedsbevis

Gå på duelighedskursus hos Midtjysk Sejlerskole