Duelighedskursus

DUELIGHEDSBEVIS HOS MIDTJYSK SEJLERSKOLE

Midtjysk Sejlerskole er en skole for den uøvede og let øvede fritidssejler der ønsker et duelighedskursus.

Formålet med skolen er at uddanne sejlere, så de kan begå sig på vandet og i havnen uden fare for sig selv og andre.

Midtjysk Sejlerskole tilbyder lige nu Duelighedskursus for Fritidssejlere, men vil også udbyde andre maritime kurser.

Vi benytter både klasseundervisning, enkeltmandsoplæring og internettet til at skabe en dynamisk proces, hvor kursisterne ved hjælp af et hav af opgaver og praktiske opgaver vil blive i stand til at bestå prøven til Duelighedsbeviset.

Praktisk undervisning vil blive afholdt i Skive Sejlklubs dejlige lokaler.

DUELIGHEDSBEVIS

Hvis du lige har fået båd, eller tænker på at købe en, bør du overveje at tage duelighedsbeviset.

I Danmark er det ikke et lovkrav, hvis båden er mindre end 15 meter, men hvis du agter at sejle i Tyskland, eller ønsker at leje en båd herhjemme eller i udlandet, er Duelighedsbeviset et krav.

Midtjysk Sejlerskole ser duelighedskurset som det vigtigste kursus.

Efter kurset vil du være i stand til at bestå både den teoretiske og den praktiske del af Duelighedsprøven.

HVAD KRÆVES DER

Det kræver ingen forkundskaber at gennemføre duelighedskurset, men det er bestemt en fordel, hvis du har sejlet før, og kender bare en smule til sejlads.

Kursusleder er Kristian Melgaard, der har sejlet i danske og fremmede farvande siden 1974. Han har undervist i duelighedsprøven i seks år, og har udviklet en række nye værktøjer til undervisningen.

Hvis du er interesseret, skal du sende en mail til : info@midtsejl.dk

HVORDAN

Midtjysk Sejlskole bruger duelighedsbogen, til undervisningngen. Derudover kan du  via skolens hjemmeside se mange ekstra videoer, PowerPoint og ekstra opgaver.

Den teoretiske undervisning omfatter følgende hovedemner:

  • Søvejsregler
  • Navigation
  • Søsikkerhed
  • Forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer
  • Beskyttelse af havmiljøet

Den teoretiske undervisning alene kan ikke  gøre jer til gode sejlere.

Derfor bruger vi mange praktiske eksempler i opgaverne, og der vil hver kursusaften være praktiske opgaver, der relaterer sig til livet ombord.

PRAKTISK PRØVE

Når du har bestået den teoretiske prøve, er tiden inde til den praktiske undervisning.

Midtjysk Sejlerskole bruger Virksund Sejlklub som samarbejdspartner.

Hvis du har et speedbådkørekort skal du ikke op til praktisk prøve.

HVAD KOSTER DET?

Den teoretiske del koster 1.500 kr.  + materialer

Fuld materiale pris er ca. 1.250 kr. Hvis i er par, kan noget af materialet undværes.

Der kommer et gebyr til censor på typisk 200-400 kr.

SPAR PÅ FORSIKRINGEN

De fleste forsikringsselskaber, der forsikrer lystbåde, giver en rabat på 10% af præmien når du kan fremvise dit duelighedsbevis.

Du kan tjekke dit eget forsikringsselskab om de giver rabat til dygtige sejlere med duelighedsbevis.

Og husk – skal du leje en båd eller sejle i f.eks. Tyskland – er Duelighedsbeviset et krav.

Send os en mail hvis du er interesseret:  info@midtsejl.dk

Duelighedskursus